Jak to u nás vypadá

Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Aktuality

 • Akce PODĚKOVÁNÍ - Víčka pro Lukáška

   

  Rádi bychom moc poděkovali všem, kteří se zapojili do sběru víček pro Lukáška. Spousta z Vás přispěli víčky, ale také finančním darem, který Lukáškovi předáme i s velikou hromadou víček, na které budeme potřebovat aspoň dvě auta.

  Největší náš dík patří STÁNÍKOVI ŠKODOVI. Stáník ze své pokladničky vyndal své našetřené korunky a všechny je daroval Lukáškovi. Stal se tím nejštědřejším dárcem a patří mu ještě jednou VELIKÝ DÍK.

  Dík ale patří také:
  ZŠ Jeseniova
  ZŠ Chodovická 3.B. a 4.B.
  Autocentrum NS a jeho zákazníkům
  Penzionu Alabastr
  partě zdravotních sestřiček z KARIPu (Ikem)
  Dědečkovi Štaflovi a dědečkovi Zelenkovi
  Zuzaně Vodičkové s tatínkem
  Vysokoškolačkám a jejich bytné Veronice Štaflové
  Tom Agency s.r.o.
  Adventure Golf - Martin Lonský
  Michalovi Břetenářovi a jeho partě hokejistů
  Rodině Babčických
  dědovi a babičce Urbanovým
  Petře Bazikové
  Fandovi Mandlíkovi a mamince
  Josefu Soukupovi a Marii Makovské
  Salvatore Zden
  Haně Smíškové
  Markétě Švadlenové
  Danielovi Pospíšilovi
  Adrianě Tyvuysoges
  SVP Solar
  Blance Rasslové a firmě SEVCO s.r.o.
  Simoně Novákové
  trenérovi Martinovi Štěpánkovi a jeho klientům

  Nemalou troškou do mlýna přispěla i slečna Marcela Štuková, zápasník Martin Šolc, slečna Linda Čacká a firma Kaminari

  a mnoho dalších slušných lidí, kteří se do tohoto již dlouhého výčtu nevešli, ale poděkovat bychom jim chtěli stejně. DĚKUJEME!!!

  PS: Jsme rádi, že i v této době plné spěchu a sobeckosti se najdou stále slušní lidé, ochotni pomáhat, nebýt lhostejní a nepřehlíží těžký životní úděl některých z nás a jsou našimi klienty. Velké zamyšlení patří těm, kteří danou sbírku přehlíželi a otočili se k pomoci zády.  

  Slušnost není slabost!!